YON MESAJ DE FONDATE A

Ou vle kontribiye?

MOUN TANKOU OU SE REZON KI FE NOU KAPAB KONTINYE EDE MOUN JAN N'AP FE L' LA! SI OU TA RENMEN EDE NOU, VOYE YON MESAJ BA NOU.

KONTAKTE NOU
TRAVAY NOU

REYALIZE

500

KIT NOU DISTRIBYE

1500

VI MOUN NOU CHANJE

8391

KILO MANJE
EDE NOU

SPONSOR NOU YO